Inicjatywa Społeczna Roku 2013
17.02.2014.

 

Inicjatywa Społeczna Roku 2013

Wojewoda Podlaski ogłosił konkurs na Inicjatywę Społeczną Roku 2013. Biorą w nim udział organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego aktywnie działające  w lokalnym środowisku. To ludzie  ze społecznym zacięciem, ogromnym zapałem i wielką energią.

Właśnie takich ludzi i takie organizacje konkurs ma promować, bo dzięki nim lokalnym  społecznościom  żyje się lepiej, pełniej i ciekawiej. W logo Inicjatywy Społecznej widnieje zapalona żarówka - to swego rodzaju symbol - ogromnej dawki pozytywnej energii. Gdy w lokalnym środowisku znajdzie się grupa ludzi, która ma pomysł,  zapał i dużo chęci do działania - to tak jakby ktoś zapalił tam jasne światło.

Do konkursu można zgłaszać inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, edukacyjne, sportowe, z zakresu polityki społecznej, jak również te na rzecz ochrony środowiska. Chodzi o pomysły zrealizowane w 2013 roku. Zgłoszenia można nadsyłać do 16  marca 2014 roku. 

Procedura jest prosta - trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie www.wojewodapodlaski.pl w zakładce Inicjatywa Społeczna i wysłać go na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl. Najlepsze inicjatywy wybierze komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli: wojewody podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, uczelni wyższych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz mediów.

Komisja bierze pod uwagę kilka kryteriów: 
- znaczenie społecznej inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;
- wpływ na rozwój współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w regionie, w tym samorządem lokalnym;
- umiejętność zaangażowania innych organizacji, wolontariuszy do realizacji inicjatywy (partnerstwa lokalne);
- innowacyjność podjętego działania;
- wpływ na rozwój trzeciego sektora lokalnie i regionalnie;

W Podlaskiem takich wspaniałych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które robią wiele dobrego dla innych jest dużo. Zasługują na to, by je zauważyć, docenić i uhonorować, stąd zaproszenie do Konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku 2013”.


 
Inicjatywa Społeczna Roku 2013