IX sesja Rady Miejskiej
02.08.2011.


W czasie IX sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 18 lipca, radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

Burmistrz poinformował, że:
- trwają prace na "schetynówkach": zakończone są już prace na ul. Stadion, na ul. Kościuszki przygotowano już wszystko do położenia warstwy ścieralnej, projekt realizowany razem z gminą Klukowo także jest na ukończeniu - pozostało położenie warstwy ścieralnej, wykonanie projektu na drogę do wsi Czaje-Bagno realizowanego z Gminą Grodzisk rozpoczęto od strony Grodziska - prace zbliżają się już do granicy naszej gminy, przetarg na modernizację ulic w Ciechanowcu wygrała firma z Nowej Wsi Ełckiej, która wkrótce rozpocznie prace najpierw na ul. Przechodniej, Mostowej i pl. Odrodzenia, potem na ul. Szkolnej, a następnie na Polkach (wykonawca zadeklarował rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku);
- na ukończeniu są prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w Kozarzach, Radziszewie-Sieńczuch i Czajach-Wólce;
- trwają prace remontowe w budynkach MOSiR;
- Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu uruchomił zakupił 4 rowery wodne oraz wydał książkę Adama Anastaziuka "Tak się żyło w Ciechanowcu" (do nabycia w Punkcie Informacji Turystycznej);
- zawarto umowę na zagospodarowanie źródełka w Radziszewie-Sieńczuch;
- montażem oświetlenia ostatecznie zakończono prace na placu Jana Pawła II;
- ogłoszony został przetarg na modernizację drogi żwirowej w Kobusach;
- na ukończeniu są prace drogowe (żwirowanie) finansowane z funduszu sołeckiego;
- w ramach projektu "Razem dla Polski Wschodniej" wykonano analizy, które posłużą do opracowania strategii rozwoju pięciu  województw biorących udział w projekcie;
- Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra" przyznała nam dofinansowanie na druk wydawnictw promocyjnych;
- zaproszeni przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie rolnicy z Białorusi zwiedzali gospodarstwa w naszej gminie;
- odbyło się spotkanie w sprawie Internetu szerokopasmowego, na którym poinformowano, że konieczna jest modyfikacja wniosku, która nastąpi po wykonaniu analizy tzw. białych, szarych i czarnych stref w poszczególnych gminach, co przesunęło o rok realizację projektu;
- Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej wzięli udział w uroczystościach upamiętniających pacyfikację wsi Krasowo-Częstki (mało znanym epizodem historii jest akcja odwetowa w Turośli k. Pisza przeprowadzona przez oddział powstańczy z Ciechanowca pod dowództwem Stanisława Karolkiewicza, w czasie której zabito ok. 70 Niemców).

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o spotkaniu zorganizowanum przez Ciechanowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "REMEDIUM", w którym uczestniczyło ok. 200 osób oraz o przyjęciu zgłoszeń od Iwony Pożogi-Protaziuk i Agnieszki Uszyńskiej na ławników Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.


          
 
IX sesja Rady Miejskiej

fot. M. Chojnowski