XXXVII sesja Rady Miejskiej
23.02.2010.

Na odbywającej się 16 lutego 2010 roku XXXVII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu,  w sprawozdaniu z pracy pomiędzy sesjami, burmistrz omówił przede wszystkim problemy związane z tegoroczną zimą.

Ilość śniegu jaka spadła w naszym regionie wg statystyk wynosi 65 cm, czyli tylko 5 cm mniej niż rekordowa ilość 70 cm ze słynnej zimy stulecia w 1979 roku. Na terenie naszej gminy znajdują się trzy kategorie dróg publicznych: wojewódzkie, powiatowe, gminne. Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają zarządcy poszczególnych dróg, choć w tym roku, ze względu na trudne warunki, ten podział kompetencyjny nie jest ściśle przestrzegany. Długość dróg jakie trzeba odśnieżyć na terenie naszej gminy wynosi: wojewódzkich - ok. 35 km, powiatowych ok. 70 km, gminnych ok. 200 km, więc przy intensywnych opadach nie ma możliwości oczyszczenia w ciągu 24 godzin wszystkich odcinków, mimo wynajęcia dodatkowego sprzętu do odśnieżania, oprócz tego posiadanego przez PRK FARE. Koszty styczniowego odśnieżania wyniosły 65 tys. zł, czyli 3 razy więcej niż zazwyczaj, a już w tej chwili wiadomo, że w lutym będzie to wyższa kwota. Nie ma możliwości całkowitego oczyszczenia dróg i poboczy z zalegającego śniegu, więc by ułatwić poruszanie się po drogach, będą wykonywane tzw. mijanki.

Burmistrz poinformował także o dwóch katastrofach budowlanych do jakich doszło w ostatnim tygodniu - pod wpływem ciężaru zalegającego śniegu zawaliły się dachy na chlewni i stodole. Sroga zima i duża ilość zalegającego śniegu może doprowadzić na wiosnę do podtopień. By zwiększyć możliwość pomocy w takich sytuacjach Urząd Miejski planuje natychmiastowe zakupienie dodatkowych pomp ssących i przekazanie ich jednostkom OSP.

Zostały rozstrzygnięte dwa przetargi dotyczące modernizacji ulicy Uszyńskiej, którą będziemy robili wspólnie z Powiatem Wysokomazowieckim. Przetarg na wykonanie nawierzchni ogłoszony przez Powiat wygrała firma, która zadeklarowała wykonanie prac za ok. 2.400.000 zł (początkowe szacunki mówiły o 4.400.000 zł), gminny przetarg na kanalizację sanitarną, wyceniony na 3.500.000 zł, wygrała firma oferująca wykonanie prac za sumę 1.145.00 zł.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłosił przetarg na remont mostu w Ciechanowcu, prace rozpoczną się prawdopodobnie w maju. Na czas wyłączenia mostu z eksploatacji, lokalny ruch kołowy (oprócz TIR-ów) zostanie skierowany przez jednokierunkowy most pontonowy umieszczony obok. PZDW zadeklarował także wykonanie chodników w Bujence i przeznaczenie 100 tys. zł na żwirówkę do Sówki.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku odpowiedział na odwołanie w sprawie decyzji dotyczącej drogi do Zadobrza - uchylił decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem i cofnął do ponownego rozpatrzenia, uznając, że nie można w tym wypadku mówić o samowoli budowlanej, zaś wina za niedociągnięcia formalne nie leży po stronie gminy.

W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., informacje z realizacji uchwał Rady Miejskiej i z  realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miejską w Ciechanowcu. Radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  na 2010 r., zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.; Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych na 2010 r.; przystąpienia Gminy Ciechanowiec do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne pt. "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej"oraz zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

                 

XXXVII sesja Rady Miejskiej

XXXVII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI