XXXV sesja Rady Miejskiej
21.12.2009.

18 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz przedstawił informację z wykonania zadań inwestycyjnych oraz sprawozdanie z pracy między sesjami.


Burmistrz Ciechanowca poinformował, że w ciągu ostatnich kilku tygodni zostały odebrane prace na czterech odcinkach dróg w miejscowości Skórzec o łącznej długości ok. 3 kilometrów. Zakończyło się zadanie pod nazwą „Oczyszczanie zbiornika wodnego na rzece Nurzec w m. Ciechanowiec poprzez usunięcie warstwy namułu z zalegającymi osadami martwego zooplanktonu i większych zwierząt wodnych”. Całkowity koszt prac wyniósł 411 741,45 zł, z czego 150 000 zł pochodziło z WFOŚiGW, 50 000 złotych od WZMiUW, 10 000 złotych od właściciela MEW w Ciechanowcu, a pozostałe 201 741,45 zł z budżetu gminy. Zakończyły się prace na dachu budynku komunalnego przy pl. 3 Maja. W dniu dzisiejszym odebrany zostanie samochód osobowy marki Renault typu bus dla Urzędu Miasta. Dokonano rozruchu kotłowni w budynku dawnej Szkoły Podstawowej we wsi Pobikry. Rozstrzygnięto konkurs na pracownika biblioteki w Pobikrach, konkurs na pracownika biblioteki w Winnie-Poświętnej zostanie ponownie ogłoszony. W mijającym tygodniu Gimnazjum uruchomiło specjalną windę dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Kończą się rozmowy ze Starostwem Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie przedłużenia dalszego funkcjonowania gminnego składowiska w Nowodworach o kolejne dwa lata.

Marszałek Województwa Podlaskiego przesłał do Urzędu Miejskiego pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, obejmujące składowanie odpadów pochodzących z nielegalnych wysypisk na gminnym składowisku. Pozwoli to na znaczne zredukowanie kosztów ponoszonych w związku z likwidacją „dzikich” wysypisk. Do chwili obecnej zlikwidowano 4 wysypiska w miejscowościach: Wojtkowice-Glinna, Zadobrze, Bujenka i Radziszewo-Sieńczuch. Do 4 grudnia 2009 roku ilość wywiezionych i umieszczonych na gminnym składowisku w Nowodworach odpadów wynosi 613,19 t, na kwotę ok. 44 873,70 zł.

W trakcie jest likwidacja wysypiskach w Kobusach, jednak ze względu na pogodę prace zostały zawieszone. W ostatnim czasie okazało się, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie jest w stanie przeprowadzić inwestycji mającej doprowadzić do zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego. W związku z tym trwają rozmowy z sąsiednimi gminami mające na celu utworzenie koalicji gmin, która razem będzie ubiegać się o środki. Jednak ze względu na koszt inwestycji w grę wchodzi raczej Internet drogą radiową a nie światłowodami.

Ostatnią, ale jedną z najważniejszych kwestii poruszonych w trakcie sprawozdania, była sprawa mostu i informacji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o planowanym zamknięciu mostu przez rzekę Nurzec w Ciechanowcu. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który otrzymał dotację około 7 mln zł na kompletny remont mostu, zaproponował na czas remontu 12 kilometrowy objazd przez Kuczyn i Sówkę. Jednak propozycja ta nie była możliwa do zaakceptowania, w efekcie czego przedstawione zostały 2 propozycje alternatywne: albo most pontonowy z wylotu ulicy Młyńskiej na wyspę z wyjazdem przy domu państwa Łyskawych albo przejazd poszerzoną tamą. Okazało się jednak, że wariant tamy nie jest możliwy do zrealizowania.

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu podjęto uchwały w sprawach: uchwalenia ,,Programu Współpracy w 2010 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 r., zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2010. Budżet na nowy rok, wynoszący prawie 33 mln złotych, w którym ponad 14 mln złotych planuje się na inwestycje, przeszedł większością głosów.

W kolejnych punktach obrad Burmistrz odpowiedział na zapytania radnych, a w sprawach różnych została poruszona między innymi kwestia drogi do Zadobrza.

Po sesji radni, burmistrz, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia podzielili się opłatkiem.

 
XXXV sesja Rady Miejskiej

XXXV sesja Rady Miejskiej

XXXV sesja Rady Miejskiej

XXXV sesja Rady Miejskiej

XXXV sesja Rady Miejskiej

fot. A. Kieliszek