Przyznano medale i nagrody im. Zygmunta Glogera
26.10.2009.
 Przyznano medale i nagrody im. Zygmunta Glogera

Norbert Dariusz Tomaszewski - wyróżnienie 
fot. O. Tomaszewska MPI 

Działające w Łomży Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" po raz dwudziesty przyznało medale i nagrody w Konkursie im. Zygmunta Glogera.

Jak powiedział Przewodniczący Kapituły, prof. Janusz Tazbir: "Są to nagrody za cywilizację terenu, za działalność naukową i popularyzatorską. Wyróżniamy wiele rzeczy, ale trzy wysuwają się na plan pierwszy: wszystkie prace pisane są językiem dostępnym dla wszystkich. To nagroda także za ten ferment intelektualny i nie chodzi tu o to, żebyśmy się we wszystkim ze sobą zgadzali. Polemizujmy, ale nie tak, jak obecnie polemizuje większość Polaków".

W dotychczasowej historii konkursu dwukrotnie wyróżniono osoby i instytucje związane z Ciechanowcem  - w 1987 roku otrzymał nagrodę specjalną dla animatorów życia kulturalnego doktor Paweł Olszewski a w 1988 roku Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka za działalność wystawienniczą, kulturalno-oświatową i naukowo-badawczą otrzymało nagrodę II stopnia.

W jubileuszowej, XX edycji Konkursu Glogerowskiego, Kapituła doceniła dorobek dwóch osób związanych z naszym miastem. Nagrodę II stopnia za badania dialektologiczne pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego otrzymała prof. Irena Cecylia Maryniak a wyróżnienie za badania monograficzne nad historią Ciechanowca i okolic Norbert Dariusz Tomaszewski.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Łomży w czasie Spotkań Glogerowskich, których ważnymi elementami były: sesja naukowa, w czasie której uczestnicy zastanawiali się „Co kochamy – Polacy w poszukiwaniu wartości”, promocja najnowszej publikacji "Stopki" zatytułowanej "Co kochamy?"  oraz wystawa plastyczna w Galerii Sztuki Współczesnej, prezentująca prace powstałe na plenerze pod takim samym tytułem, który odbył się w sierpniu w Ciechanowcu.

NAGRODA I stopnia: prof. dr hab. Piotr Eberhardt – za osiągnięcia w dziedzinie geografii kultury Europy Środkowo-Wschodniej.

NAGRODA II stopnia: red. Jerzy Domański – za wnoszenie fermentu intelektualnego do publicystyki politycznej; prof. dr hab. Irena Cecylia Maryniak – za badania dialektologiczne pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego.

NAGRODA III stopnia: dr Adam Wierciński – za troskę o należyty poziom wydawnictw naukowych i publicystycznych.

WYRÓŻNIENIA: Grzegorz Piotr Dudzik – za inicjatywy służące ożywieniu życia kulturalnego w rejonach podwarszawskich; Norbert Dariusz Tomaszewski za badania monograficzne nad historią Ciechanowca i okolic; ks. dr Mieczysław Józefczyk – za badania nad tradycjami kulturalnymi Elbląga i twórczy wkład w rozwój miasta.

NAGRODY HONOROWE: prof. Francis T. Borkowski – za osiągnięcia w dzie­dzinie popularyzacji polskiej tradycji muzycznej w Stanach Zjednoczonych; doc. Jana Raclavska – za budzenie zainteresowania polską kulturą na Śląsku Cieszyńskim.

 
Przyznano medale i nagrody im. Zygmunta Glogera

Przed pomnikiem Zygmunta Glogera
fot. O. Tomaszewska MPI


Przyznano medale i nagrody im. Zygmunta Glogera

Prof. Irena Cecylia Maryniak - nagroda II stopnia
fot. O. Tomaszewska MPI


Przyznano medale i nagrody im. Zygmunta Glogera

Norbert Dariusz Tomaszewski - wyróżnienie
fot. O. Tomaszewska MPI


Przyznano medale i nagrody im. Zygmunta Glogera

Laureaci Konkursu o Medal i Nagrodę im. Zygmunta Glogera
fot. O. Tomaszewska MPI