Pamięć o ofiarach wojny...
19.10.2009.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie zorganizowała ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce cmentarzy wojennych.

W ramach konferencji przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich z całej Polski wizytowali wybrane cmentarze w województwie podlaskim, a wśród nich mogiłę w Pobikrach oraz cmentarz wojenny w Ciechanowcu. Cmentarze te zostały wybrane jako przykład dobrych praktyk w opiece nad miejscami walk i męczeństwa.

Jednym z punktów wizyty w Ciechanowcu było spotkanie z Burmistrzem Ciechanowca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, podczas którego uczestnicy zapoznali się z historią cmentarzy wojennych i historią Ciechanowca.
                 

Pamięć o ofiarach wojny

Pamięć o ofiarach wojny

Pamięć o ofiarach wojny

fot. K. Kapłan i A. Kieliszek MPI