XXXI sesja Rady Miejskiej
01.09.2009.

W czasie XXXI sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 31 sierpnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac między sesjami, informacji na temat działalności w 2008 roku Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, Przedszkola w Ciechanowcu i Klubów Przedszkolaka w Łempicach i Radziszewie Starym, oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2009 roku.

Burmistrz w swoim sprawozdaniu z wydarzeń jakie zaszły w naszej Gminie od czasu ostatniej sesji wymienił: przejazd 66 wyścigu Tour de Pologne i usytuowanie w naszym mieście lotnej premii; wydanie przez COKiS ciechanowieckiego bonu kolekcjonerskiego 10 “Nurców”; trwający nadal odbiór azbestu usuniętego przez mieszkańców z dachów domów; zakup samochodu marki Steier dla OSP Tworkowice; wyremontowanie ul. 11 Listopada, na której trwają ostatnie prace; rozpoczęcie prac przy kolektorze sanitarnym na ul. Wspólnej; wybudowanie hali sportowej przy Gimnazjum. W tym też czasie zostały ogłoszone przetargi na wybudowanie parkingów przy pl. Jana Pawła II i na ul. Wojska Polskiego, do których niestety nikt sie nie zgłosił; rozpoczęto prace przy oczyszczaniu zalewu – została już wykorzystana kwota, którą można było bez przetargu przeznaczyć na wykonanie robót. Teraz prace zostaną wznowione po rozstrzygnięciu przetargu na ich wykonanie. Została podpisana umowa przedwstępna pomiędzy przedsiębiorcą z branży metalowej GRUPPO O.M.G. reprezentowaną przez pana Piero Bacciono a Frito Lay Poland Sp. z o.o. Jest to pierwszy krok do powstania nowoczesnego zakładu, który po długich poszukiwaniach prowadzonych na terenie Polski przez włosko-polską spółkę, został umiejscowiony w Ciechanowcu. Gmina Ciechanowiec w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem złoży wniosek na modernizację dróg: Koce-Basie – Winna, Czaje-Bagno i Tworkowice i, w związku z oczekiwanym dofinansowaniem z tzw. schetynówek, pieniądze przeznaczone na inwestycję w Czajach-Bagnie zostają przesunięte na modernizację ul. Polskiej. Burmistrz przedstawił też informację o wykorzystaniu dotacji przy realizacji projektów realizowanych na terenie naszej gminy (plik do pobrania).

Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu rozpatrzyli skargę Eugeniusza Miłkowskiego na działalność Burmistrza Ciechanowca i podjęli uchwałę uznającą skargę za niezasadną. W dalszej części sesji radni przyjęli uchwały w sprawach: zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec, ustanowienia flagi Gminy Ciechanowiec, zmian w budżecie gminy na 2009 rok, zaciągnięcia kredytu długoterminowego, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie VI Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej, wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację oraz 7 głosami za i przy 5 głosach wstrzymujących uchwalono zmiany do Statutu Miejskiej Biblioteki w Ciechanowcu tworząc tym samym filie biblioteki w Winnie-Poświętnej i Pobikrach.

XXXI sesja Rady Miejskiej