Próbna matura w ZSOiZ w Ciechanowcu
07.12.2007.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu bierze udział w próbnej maturze zorganizowanej przez "Gazetę Wyborczą" i Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon". 152 uczniów z czterech klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz jednej klasy IV Technikum Ochrony Środowiska rozpoczęło sprawdzian od egzaminu z języka polskiego, wczoraj zmierzyli się z językiem obcym, dzisiaj piszą maturę z wybranego przedmiotu.
   
Testy próbne przygotowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne “Operon” mają taką samą strukturę jak maturalne i są w pewien sposób standardowe, bo chodzi o sprawdzenie wiedzy i umiejętności, a nie o zaskakiwanie ucznia. Próba daje szansę na poznanie procedur, nauczenie się dokładnego czytania poleceń i przygotowanie się do prawdziwego egzaminu – nad arkuszem z pytaniami można posiedzieć tylko określoną ilość czasu i rozplanowanie tego czasu na poszczególne zadania to najważniejsza rzecz, którą można przećwiczyć na próbnej maturze.
   
Uczniowie ZSOiZ będą uczestniczyć także w oficjalnej próbnej maturze zaplanowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na marzec, ale dyrekcja ZSOiZ w Ciechanowcu zdecydowała się przystąpić do tej jesiennej próbnej matury także z tego względu, że pozwala ona zorientować się uczniom czy dobrze wybrali przedmiot i poziom na jakim chcą go zdawać. Deklaracje o wybranych przedmiotach trzeba złożyć do 7 lutego 2008.

Próbna matura w ZSOiZ w Ciechanowcu

Próbna matura w ZSOiZ w Ciechanowcu

Próbna matura w ZSOiZ w Ciechanowcu