buy medication online
 
Walne zebranie Spółki Wodnej "Nurczanka" Drukuj
23.02.2007.

Delegaci na walne zebranie Spółki Wodnej “Nurczanka” zebrali się 16 lutego 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Gośćmi byli Burmistrz i zastępca Burmistrza Ciechanowca oraz przedstawiciele Rejonowego Kierownictwa Robót Komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem.
   
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z prac wykonanych w roku ubiegłym. W tym czasie wykonano prace na sumę 41 tys. zł – obkoszono rowy melioracyjne na długości 56, 5 km, odmulono 9 km rowów i 12 studzienek drenażowych oraz naprawiono 15 awarii drenarskich.

Na rok 2007 zaplanowano prace na sumę ok. 48 tys. zł, czyli obkoszenie wszystkich i odmulenie 11 km rowów melioracyjnych. Awarie drenarskie będą naprawiane w miarę ich zgłaszania.

Delegatom poddano pod głosowanie dwa wnioski: pierwszy dotyczący zmiany w Statucie i drugi o podwyższeniu składki. Oba wnioski odrzucono większością głosów.

Zarząd Spółki Wodnej “Nurczanka” podziękował władzom gminnym, które od kilku lat udzielają wydatnej pomocy finansowej. Także w tym roku “Nurczanka” otrzyma dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł.

 
Walne zebranie Spółki Wodnej “Nurczanka”

Walne zebranie Spółki Wodnej “Nurczanka”

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl