buy medication online
 
Ukazał się II tom Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego Drukuj
05.01.2007.

W ubiegłym roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, aby móc prezentować osiągnięcia naukowo – badawcze placówki, upowszechniać wiedzę na temat historii pogranicza mazowiecko-podlaskiego oraz publikować wyniki ciekawych badań prowadzonych przez regionalnych badaczy, powołano do życia Ciechanowiecki Rocznik Muzealny.

Ta działalność jest kontynuowana – ukazał się właśnie, poświęcony pamięci mgr Kazimierza Uszyńskiego (1931–2006), twórcy i wieloletniego dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, II tom Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego.

Tak jak w poprzednim tomie na łamach Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego, obok pracowników merytorycznych Muzeum Rolnictwa, swoje publikacje zamieścili regionalni badacze, na co dzień współpracujący z ciechanowiecką placówką (w założeniu – Ciechanowiecki Rocznik Muzealny jest otwarty na publikacje zgłaszane przez każdego badacza, który w swoich badaniach podejmuje problematykę regionalną, związaną głównie z północno-wschodnim Mazowszem i Podlasiem).

W II tomie Rocznika został zachowany układ dzielący prezentowane teksty na: Muzealia - Ksiądz Krzysztof Kluk, Dawniej i dziś, Biografie – Noty biograficzne i Varia, ale pojawiły się też nowe rozdziały: Studia źródłoznawcze, Sprawozdania, Z żałobnej karty.

Tematyka zamieszczonych publikacji jest bardzo różnorodna: od historii regionu, poprzez biografie, folklor podlasko-mazowiecki, problemy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz ekologią i racjonalnym wykorzystaniem środowiska przyrodniczego, do prezentacji wspomnień i materiałów źródłowych dotyczących historii Podlasia.

Sprzedaż Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego jest prowadzona bezpośredno i wysyłkowo w Muzeum Rolnictwa. Zamówienia można składać telefonicznie i listownie. Cena 13 PLN.


Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 0- 86 277 13 28
e-mail: muzeum.rol@wp.pl

 
II tom Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl