buy medication online
 
Konkurs "Wzorowa posesja 2006" Drukuj
11.08.2006.

Został rozstrzygnięty konkurs “Wzorowa posesja roku 2006” organizowany przez Burmistrza Ciechanowca. Do udziału w konkursie można było zgłaszać posesje położone w granicach administracyjnych gminy, na terenach o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Zostało zgłoszonych pięć posesji: z Koców-Schabów, Radziszewa-Sieńczucha, Trzask, Bujenki i Ciechanowca.

Oceny dokonała komisja konkursowa, która pod uwagę brała ogólny ład i porządek z wykorzystaniem naturalnych warunków posesji, wyposażenie w urządzenia małej architektury (altany, pergole, ogródki skalne, ławki) oraz w pojemniki na śmieci lub kompostowniki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, utrzymanie trawników i ogródków warzywnych i kwiatowych, utrzymanie budynków, ogrodzeń, ścieżek i podjazdów. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosiła 140.

W tegorocznej edycji konkursu „Wzorowa posesja” I miejsce zdobył Kazimierz Koc z Radziszewa-Sieńczucha, II miejsce posesja Doroty Budlewskiej z Ciechanowca, a III miejsce Kazimierz Olszewski z Trzask.

Nagrody to zakup towarów w sklepach zaopatrzenia ogrodniczego: za 900zł, 600zł i 400zł. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 13 sierpnia w czasie obchodów Święta Chleba, na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

 

Konkurs "Wzorowa posesja 2006" 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl