buy medication online
 
Egzamin gimnazjalny Drukuj
04.05.2006.

W dniach 26–27 kwietnia 2006 roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II odbył się egzamin uczniów klas trzecich. W środę uczniowie uzupełniali arkusz zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, w czwartek - z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Każda część egzaminu trwała 120 minut, przeprowadzona była w obecności specjalnie powołanych komisji.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Zgodnie z przepisami, wyniki egzaminu uczniowie poznają najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli przed 16 czerwca, i będą mogli sprawdzić je samodzielnie na stronach OKE po wpisaniu kodu ucznia i hasła.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl