buy medication online
 
Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu Drukuj
01.02.2019.
 
 
 
Gmina Ciechanowiec realizuje projekt „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu”, którego głównym celem jest poprawa jakości kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez remont budynku i adaptację pomieszczeń do potrzeb dzieci i nauczycieli.

Do końca października w ciechanowieckim Przedszkolu zostanie wyburzona część zbędnych ścian, zamurowane niepotrzebne otwory drzwiowe, doprowadzona woda i kanalizacja do nowych pomieszczeń sanitarnych, odnowione zostaną sale, korytarze, klatki schodowe oraz wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Wartość projektu to 796 155,54 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 511 932,03 zł.
 


Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl