buy medication online
Przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec Drukuj
30.12.2009.
 Zbliża się koniec przebudowy ul. 11 Listopada
 
W 2009 roku przebudowana zostałą ulica 11 Listopada. Prace ruszyły na początku lipca. W ramach inwestycji wykonano m.in.: korektę przebiegu jezdni i chodników, nawierzchnię z kostki granitowej na odcinku od placu ks. K. Kluka do wjazdu na teren OSP w Ciechanowcu oraz nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej i chodnikach. W końcowym etapie wykonano warstwę ścieralną z masy bitumicznej. Zamontowano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz posadzono drzewa, krzewy i kwiaty.

Całkowita wartość projektu wyniosła 752 260,48 zł. Kwota ta obejmuje roboty budowlane, studium wykonalności i nadzór budowlany. Na przebudowę ul. 11 Listopada Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w kwocie 411 667,59 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013.Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.             
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl