buy medication online
 
IX Sesja Rady Miejskiej Drukuj
02.10.2015.


Na IX sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy burmistrza między sesjami i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w kwocie 330 tys. złotych.

Kwota ta stanowi nadwyżkę środków przekazanych przez Starostwo na działania inwestycyjne. Według ustaleń ze Starostą pieniądze te zostaną przekazane na budowę nawierzchni drogi powiatowej we wsi Wojtkowice-Dady. 

Przyjęto też uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, w której m.in. zabezpieczono środki w kwocie 18 tys. złotych na wykonanie nowych stołów na targowicy miejskiej oraz 2 tys. na opłatę za umieszczenie kabla w pasie drogowym na potrzeby budowy sieci Internetu szerokopasmowego.
 
Odpowiadając na zapytania i interpelacje radnych Burmistrz poinformował zebranych o planach budowy przepompowni wody we wsi Czaje-Bagno. W sprawie parku, znajdującego się przy Przedszkolu przypomniał, że kiedyś był tu cmentarz żydowski. Teren ten obecnie nie ma ustalonego właściciela. Powiedział, że konieczna będzie rozprawa przed Komisją Regulacyjną, żeby móc uzyskać własność tej nieruchomości od Gminy Żydowskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapowiedział, że w kwietniu i czerwcu 2016 roku w Ciechanowcu zostanie przeprowadzona Wojewódzka i Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II. Zawiązał się już komitet organizacyjny, w skład którego weszli Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, Przewodniczący Rady Miejskiej i Dyrektor ZSOiZ Eugeniusz Święcki oraz Dyrektor Gimnazjum Elżbieta Trzeszczkowska.

Na zakończenie obrad sesji przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony Szpitala w Ciechanowcu poinformował o ostatnich działaniach w sprawie utworzenia Punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie Ciechanowca.

W czasie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu obecni byli: poseł na Sejm RP Jacek Bogucki oraz członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl