buy medication online
 
III Sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.01.2015.


Na III sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni zajęli się przede wszystkim organizacją pracy rady w 2015 roku i podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady oraz zatwierdzenia planu pracy rady

W planach pracy wszystkich komisji znalazły się przede wszystkim sprawy związane z budżetem: rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2015 roku, prace nad podatkami i opłatami lokalnymi oraz zaopiniowanie budżetu gminy na 2016 rok.

W planie pracy rady znalazło się wiele aspektów życia gminy, o których radni chcą uzyskać informacje, np.: o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o stanie wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznych, o stanie dróg gminnych, o zasadach gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy czy o koncepcji działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Zgodnie z przyjętym planem pracy Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu przedstawił sprawozdanie z odbytej wizytacji instytucji oraz dróg i ulic w gminie.

Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Wybory rozpoczną się 1 lutego w Kozarzach a zakończą 24 lutego w Kosiorkach i w Przybyszynie.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl