buy medication online
 
XXXIX sesja Rady Miejskiej Drukuj
06.06.2014.


XXXIX sesja Rady Miejskiej poświęcona była nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca oraz obchodom Dnia Wolności i Praw Obywatelskich - święta, które Sejm RP ustanowił na pamiątkę zwycięstwa Solidarności w wyborach czerwcowych 1989 r.

XXXIX sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


W uchwale ustanawiającej to święto zapisano, że 4 czerwca jest szczególną datą dla Polski jako „suwerennego i demokratycznego państwa wolnych i świadomych swoich praw obywateli”. W tym roku mija 25 lat od wyborów czerwcowych 1989 roku. Na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Ciechanowcu zaproszeni zostali  wszyscy burmistrzowie sprawujący tę funkcję w ciągu minionych 25 lat i radni wszystkich kadencji. Wydarzenia związane z tamtym okresem wspominali: profesor Adam Czesław Dobroński, przedstawiający szerszą perspektywę z punktu widzenia historyka, Adam Anastaziuk opowiadający o odczuciach szeregowego obywatela i Piotr Zaręba, sprawujący funkcję burmistrza w latach 1991-1994.

W tym uroczystym dniu Ciechanowiec wzbogacił się o kolejnego Honorowego Obywatela. W uzasadnieniu wniosku o nadanie tytułu prof. Irenie Cecylii Maryniakowej,  Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko napisał: Pani prof. dr hab. Irena Maryniakowa związana jest z Ciechanowcem przez wszystkie okresy swego życia. Urodziła się 31 maja 1931 r. w Ciechanowcu jako córka Zygmunta Mantury i Julii ze Szczepańskich. Mieszkała tam do 13 kwietnia 1940 r., kiedy to okupacyjne władze sowieckie deportowały ją wraz z matką oraz młodszą siostrą i młodszym bratem do Północnego KazachstanuPełny tekst uzasadnienia


Irena Cecylia Maryniakowa - urodzona w Ciechanowcu, jest profesorem zwyczajnym, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. Współautorka Wielkiego słownika języka rosyjskiego (współautorstwo z A. Mirowiczem, I. Dulewiczową, I. Grek-Pabisową, t. I-II, s. 1452, osiem wydań, pierwsze: Warszawa-Moskwa 1970). Efekt badań dialektologicznych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego stanowi część leksykalną Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (t. V-X) i tom słowotwórczy (t. IV) , jak również dwa tomy tekstów gwarowych polszczyzny z kresów północno-wschodnich (Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych Kresów północno-wschodnich, współautorstwo z I. Grek-Pabisową, A. Zielińską, Warszawa 1996; Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich, współautorstwo z I. Grek-Pabisową, Warszawa 1999). Rezultatem zainteresowań rosyjską gwarą staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce są dwie książki (Imiesłowy w rosyjskiej gwarze starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław 1976; Funkcje składniowe bezokolicznika w gwarze pskowskiej i w gwarze Rosjan-starowierców mieszkających w Polsce. (Studium porównawcze), Wrocław 1982) oraz słownik (współautorstwo z I. Grek-Pabisową, Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław 1980), a także Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu (Łomża 2011) i kilkanaście artykułów.

Prof. Irena Maryniakowa jest członkinią m.in. Komisji Dialektologicznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Białostockiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu i ciechanowieckiego oddziału Związku Sybiraków oraz Towarzystwa Miłośników Ciechanowca. 


          Okolicznościowa XIX sesja Rady Miejskiej Ciechanowca. Więcej zdjęć...   

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl