buy medication online
 
Sięgnij po dotacje na małe projekty Drukuj
04.04.2014.

Logo LGD Krainy Bobra


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR;
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
- Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” www.krainabobra.eu
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
   www.prow.wrotapodlasia.pl

Limit środków dostępnych w konkursie: 100 859,08 zł.

Termin składania wniosków: od 7 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku) oraz wersję elektroniczną na CD/DVD (na ww. nośniku powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie aktywnego pdf).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A pokój nr 3,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: krainabobra@wp.pl lub telefonicznie: 86 275 74 52.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl