buy medication online
 
Komunikat w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi Drukuj
04.07.2013.

Od 1 lipca na terenie miasta i gminy Ciechanowiec obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tym Burmistrz Ciechanowca informuje, że:

1. nie ma ustawowego obowiązku mycia opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych czy też opakowań wielomateriałowych (np. kartony po sokach czy mleku) - sugeruje się opłukanie ww. opakowań ze względu na własne dobro. Opłukane opakowania nie będą przyciągać owadów i zwierząt

2. nie ma obowiązku ani potrzeby zrywania etykiet z opakowań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych

3. sugeruje się zgniatanie butelek z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - spowoduje to zmniejszenie ich objętości i ułatwi ich zbieranie i przechowywanie w przeznaczonych do tego workach

Ponieważ zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina samodzielnie organizuje odbiór odpadów komunalnych ze swojego terenu administracyjnego i na zasadach przez siebie ustalonych w tzw. „pakiecie uchwał śmieciowych” Burmistrz Ciechanowca informuje, że zasady odbioru odpadów komunalnych ustalone przez inne gminy niekoniecznie muszą być tożsame z przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Ciechanowiec. Różnice te spowodowały, że od pewnego czasu na terenie naszego miasta i gminy krążą nieuzasadnione plotki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.

Obowiązujące zasady zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej gminy zawarte zostały w rozdysponowanej przez Urząd Miejski w Ciechanowcu ulotce informacyjnej „ABC Opadów – co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach powinien wiedzieć”.

Gmina Ciechanowiec w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniła nowego odbiorcę odpadów komunalnych. Jest nim firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, która już rozpoczęła dostarczanie właścicielom nieruchomości deklarujących segregację odpadów worki na odpady zbierane selektywnie tj. na odpady zielone i ulegające biodegradacji, na opakowania szklane, papier i tekturę oraz na opakowania z tworzyw sztucznych.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl