buy medication online
 
XXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
27.02.2013.

Na XXVIII sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali "Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady za okres od  1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku" oraz "Informacji z realizacji: uchwał, wniosków Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady od  1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku" oraz podjęli większość zaplanowanych uchwał.

Spośród uchwał znajdujących się w porządku obrad sesji, nie została podjęta uchwała w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, podjęto natomiast uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok; zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  na 2013 rok; zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok; wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec; przedłużenia umowy najmu dot. działki nr 173/2 o powierzchni 100 m² wraz z częścią budynku o powierzchni 85 m²,  położonej we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która rozszerzyła zakres dotychczasowych świadczeń o specjalistyczną usługę opiekuńczą oraz obniżyła koszt opłaty za 1 godzinę usług. 
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl