buy medication online
 
Obrady XXII sesji Rady Miejskiej Drukuj
24.09.2012.

Na XXII sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok, uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec. Nie podjęli natomiast, wprowadzonej do porządku obrad już na sesji, uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Perlejewo na realizację inwestycji drogowej.

Uchwalone zmiany w budżecie przewidują zmniejszenie planu dochodów o kwotę 106.652 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 106.652 zł. Po dokonanych zmianach budżet wynosi: dochody ogółem 25.850.060 zł , wydatki ogółem 24.901.269 zł, a nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 948.791 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Druga podjęta uchwała dotyczyła wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec. Do ważniejszych punktów programu można zaliczyć zwiększenie ilości lokali przeznaczonych do sprzedaży, przedstawienie prognozy dotyczącej wielkości zasobu mieszkaniowego, zestawienie planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz plany wybudowania budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl