buy medication online
 
Podsumowanie IV Rajdu Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK Drukuj
03.09.2012.

 Podsumowanie IV Rajdu Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Już po raz czwarty przez Podlasie maszerowali uczestnicy Rajdu Śladami Żołnierzy 5. Brygady Armii Krajowej. Tym razem na miejscu zgrupowania stawiło się około 80 osób z różnych stron Polski, młodzież przyjechała z Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Ciechanowca, Malborka, Sztumu, Gdańska, a nawet z dalekiego Szczecina i Tych.

Tegoroczna edycja była już czwartą imprezą organizowaną początkowo przez Regionalny Komitet Obrony Pamięci Narodowej Placówka w Hajnówce, a obecnie przez powstałe w Hajnówce Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Młodzież rozpoczęła Rajd od Mszy Świętej w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w gościnnym Ciechanowcu, po nabożeństwie wyruszyła zaś na szlak. Uczestnicy maszerowali różnymi trasami od Ciechanowca do Miodus Pokrzywnych, Perlejewa, Bociek aby ostatecznie dotrzeć do Narewki – miejsca urodzenia Danki Siedzikówny „Inki” sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Trasy przemarszu uczestników Rajdu wiodły przez miejscowości związane z działalnością 5. Brygady na tych terenach, organizatorzy zaś zapewnili zajęcia terenowe związane z konkretnymi wydarzeniami. Jednym z takich punktów na trasie Rajdowiczów były Miodusy Pokrzywne – miejsce walki 1 szwadronu 5. Brygady dowodzonego przez Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta”. W miejscu tym uczestnicy odbyli też zajęcia strzeleckie z broni pneumatycznej. Poza tym w czasie trzech dni Rajdu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez Krzysztofa Jodczyka i Piotra Łapińskiego z białostockiego IPN – u, a także uczestniczyli w konkursie piosenki patriotycznej oraz programie zatytułowanym „Zaręczyny”. Ważnym elementem Rajdu było zbieranie relacji wśród miejscowej ludności i dokumentowanie fotograficzne mijanych miejscowości.

Urozmaiceniem marszu były zajęcia terenowe przeprowadzone według Dziennika Henryka Wieliczko „Lufy”, w którym partyzant prowadzący dziennik zapisał wydarzenia sprzed 66 laty. Rajd zakończył się w Narewce Mszą Świętą i modlitwą przy pomniku poświęconym sanitariuszce „Ince”, ostateczne podsumowanie i ogłoszenie wyników rywalizacji szwadronów odbyło się w Świnorojach na miejscu biwakowym Nadleśnictwa Browsk. Na zakończenie Rajdu osobiście przybyła Barbara Bojaryn - Kazberuk dyrektor białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także Marek Chodkiewicz, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli z inspektorem Dariuszem Gwizdałą.

Organizatorzy Rajdu podkreślają, że z roku na rok impreza zatacza coraz większe kręgi i jej organizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy różnych instytucji oraz osób prywatnych. Od samego początku przyjacielem Rajdu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, która co roku wspiera organizację tak finansowo jak i merytorycznie. Dyrektor Ryszard Ziemblicki wraz z podległymi pracownikami podlaskich Nadleśnictw dbają o wyżywienie i miejsca koncentracji uczestników.  Od trzech lat bardzo dużo pomaga białostocki Oddział IPN, który funduje nagrody oraz zapewnia wsparcie merytoryczne. Ogromnym zaskoczeniem były tegoroczne upominki – kubki ze zdjęciem kadry 5. Brygady i pamiątkowym „rajdowym” nadrukiem. Najwyższa Izba Kontroli ufundowała zaś wydrukowane specjalnie dla uczestników Rajdu kalendarze z Żołnierzami Wyklętymi a obejmujące nadchodzący rok szkolny, czyli wrzesień 2012 – lipiec 2013. Kolejny już raz dużego wsparcia udzielił burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, który zapewnił autokary na przewóz uczestników z Bociek do Narewki. W organizacji pomogli także włodarze gmin, przez które przechodzili rajdowicze, czyli wójtowie Bociek, Dziadkowic, Narewki, Perlejewa i Rudki.

Proboszcz parafii w Czajach, ks. Antoni przez cały dzień oprowadzał uczestników i opowiadał historię Władysława Łukasiuka „Młota”, natomiast Proboszcz i parafianie z Dziadkowic ugościli uczestników przygotowanym z okazji rocznicy ślubu żołnierza 5. Brygady Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta” prawdziwie weselnym obiadem.

Organizatorzy – Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”, zapowiadają już następną edycję imprezy, piąty Rajd odbędzie się w dniach 24 – 28 sierpnia 2013.

 
                                      

 Bogusław Łabędzki
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Historycznego
im. Danuty Siedzikówny „Inki”


                                                                                      
   
IV Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady AK

IV Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady AK

IV Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady AK

IV Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady AK

IV Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady AK

IV Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady AK

fot. Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl