buy medication online
 
Laureaci tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Drukuj
08.05.2012.


Wielkim sukcesem zakończył się udział uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu w tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.


Dzięki osiągniętym wynikom uzyskali oni dziewięć tytułów laureata:

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego:
- Katarzyna Weronika Szymaniak, kl. VI a, opiekun – p. Beata Porzezińska,
- Agnieszka Akonom, kl. VI b, opiekun – p. Elwira Wyszyńska,
- Przemysław Susoł, kl. VI b, opiekun – p. Elwira Wyszyńska,
- Joanna Kosk, kl. VI c, opiekun – p. Marianna Gołębiewska,
- Magdalena Zawistowska, kl. VI c, opiekun – P. Marianna Gołębiewska;

Wojewódzki Konkurs Historyczny:
- Przemysław Susoł, kl. VI b, opiekun – p. Ewa Wróblewska,
- Robert Bachorek, kl. VI c, opiekun – p. Ewa Wróblewska;

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy:
- Dawid Koc, kl. VI b, opiekun – p. Hanna Kordulska;

Wojewódzki Konkurs z Plastyki:
- Kacper Maroński, kl. VI c, opiekun – p. Barbara Pełszyk.

Ponadto tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego zdobyła Emilia Maria Kordulska, kl. VI c, opiekun – p. Marianna Gołębiewska.

Swoim osiągnięciem uczniowie poprawili ubiegłoroczny rekord (w roku szk. 2010/2011 mieliśmy sześcioro laureatów). Na szczególne wyróżnienie zasługuje Przemysław Susoł z kl. VI b, który jest pierwszym w historii szkoły laureatem dwóch konkursów (język polski i historia). Warto dodać, że wszyscy laureaci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostali zwolnieni z obowiązku pisania sprawdzianu zewnętrznego klas VI i otrzymają zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z maksymalną liczbą możliwych do uzyskania punktów - 40.

Wszyscy laureaci wzięli udział w uroczystości podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych, która odbyła się w dniu 22 marca br. w Szkole Podstawowej Nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku. Gospodarzem uroczystości był Podlaski Kurator Oświaty, pan Jerzy Kiszkiel. Swoją obecnością galę zaszczycili też Wicewojewoda Podlaski – pan Wojciech Dzierzgowski oraz wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży – pani Grażyna Klimuszko. Uczniom wręczono zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata, przedstawiono też informację o przebiegu tegorocznej edycji konkursów.

Na terenie całego województwa do stopnia szkolnego konkursów przystąpiło ok. 8 tysięcy uczniów. Do stopnia rejonowego zakwalifikowano 1655 osób (21% uczestników stopnia szkolnego), zaś do stopnia  wojewódzkiego przystąpiło 871 uczniów (53% uczestników stopnia rejonowego).

Laureatami konkursów zostali przedstawiciele 146 szkół podstawowych spośród 425 tego typu placówek funkcjonujących na terenie województwa. Ogółem tytuł laureata zdobyło 606 uczniów (67% uczestników stopnia wojewódzkiego i 1% wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa). Warto podkreślić, że wskaźniki osiągnięte przez naszych uczniów znacznie przewyższają średnią wojewódzką – spośród 10 uczestników etapu wojewódzkiego aż w 9 konkursach uzyskali oni tytuł laureata (90%), a 9 laureatów to 2,67% z ogólnej liczby uczniów kl. I-VI w naszej szkole.

                                                 

Krzysztof Pełszyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu


Laureaci tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Laureaci tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Laureaci tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Laureaci tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Laureaci tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Laureaci tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

fot. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl