buy medication online
 
XII sesja Rady Miejskiej VI kadencji Drukuj
27.10.2011.


Radni w trakcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, rozpatrzyli i podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec oraz uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2011 rok; upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2012 roku; przekazania przez Gminę Ciechanowiec do zarządzania Gminie Perlejewo drogi gminnej Nr 108884B Wojtkowice-Glinna - Kobyla.

W sprawozdaniu Burmistrz Ciechanowca poinformował, że:
- zakończono prace na "schetynówce" Czaje-Wólka - Sypnie, realizowanej wspólnie z Gminą Grodzisk;
- o miesiąc przedłużono termin ukończenia prac na "schetynówce" realizowanej w Ciechanowcu: do 11 listopada ukończone mają być prace na ulicach Mostowa, Przechodnia i pl. Odrodzenia, a do końca listopada zakończą się prace na ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej (gotowa jest już kanalizacja, trwają ostatnie prace przy przebudowie linii elektroenergetycznych, drogowcy rozpoczynają prace przy nawierzchni);
- w synagodze trwają prace wykończeniowe we wnętrzu i utwardzanie terenu wokół budynku;
- LGD "Kraina Bobra" pozytywnie zaopiniowała projekt wykonania boisk trawiastych w Łempicach, Pobikrach i Radziszewie Starym;
- złożono 2 wnioski na kolejne "schetynówki" - wraz z Powiatem Wysokomazowieckim na wykonanie nawierzchni i kanalizacji deszczowej na ulicach Mogilnej, Polnej i Ralkowej oraz wraz z Gminą Perlejewo na drogę żwirową Wojtkowice-Glinna - Kobyla i asfaltową Miodusy-Inochy - Twarogi-Trąbnica;
- w prowadzonej przez Stowarzyszenie "Edukator" Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach zmienił się dyrektor - w szkole wymieniono wykładziny, uporządkowano teren wokół szkoły i wystąpiono do Burmistrza z wnioskiem o dofinansowanie wymiany drzwi w wiatrołapie;
- trwa rekultywacja wysypiska śmieci na Dominikowie - gmina Ciechanowiec zezwoliła osobom otrzymującym z Ośrodka Pomocy Społecznej dotacje na ogrzewanie, na bezpłatną wycinkę drzew z terenu wysypiska.

Burmistrz poinformował także o spotkaniu dotyczącym gospodarki odpadami, jakie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim. W województwie powstaje więcej zakładów utylizacyjnych niż pięć planowanych przez samorząd wojewódzki, więc można się spodziewać większej konkurencji i niższych cen. W najbliższym czasie na spotkaniu regionalnym, zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego punktu przeładunkowego śmieci na terenie naszej gminy. Na razie śmieci są magazynowane na terenie byłego wysypiska w Dominikowie i wywożone na składowisko odpadów w Czerwonym Borze. Oficjalne otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze nastąpi w przyszłym roku. 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl