buy medication online
 
Ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę Drukuj
13.10.2011.

 Ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę

fot. Archiwum MPI

Wspólnym wysiłkiem Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka oraz Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu zorganizowana została sesja naukowa pt. "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę".

Zorganizowanie sesji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, w ramach Programu - "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen". Dzięki temu wsparciu zorganizowano zarówno sesję naukową, jak również - przygotowane zostanie do druku wydawnictwo, w którym znajdą się wszystkie wygłoszone w czasie trwania sesji referaty. Ostatnim elementem będzie promocja wydawnictwa, którą zaplanowano na styczeń 2012 roku.

Celem sesji naukowej było propagowanie dorobku naukowego ks. Krzysztofa Kluka, dokonań Anny ks. Jabłonowskiej oraz osób pochodzących z ich kręgu kulturowego. Problemy wsi i rolnictwa, ochrony przyrody ojczystej, zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Podlasia i Mazowsza były głównym nurtem tematycznym wystąpień. Szesnastu referentów przedstawiło wiele nieznanych aspektów z życia i działalności naukowej obu wybitnych mieszkańców Podlasia II połowy XVIII wieku oraz otworzyło nowe perspektywy badawcze związane z Anną ks. Jabłonowską i ks. Krzysztofem Klukiem. Dobrym przykładem może być kolekcja kilkuset rękopiśmiennych kazań ciechanowieckiego księdza-przyrodnika oraz kilku tysięcy listów napisanych przez "Panią na Kocku i Siemiatyczach", które nie znalazły jak dotąd swojego "odkrywcy" i są jedynie wzmiankowane przez badaczy. Do zrobienia jest wiele, równie dużo jest jeszcze do odkrycia, o czym świadczą badania prowadzone w archiwach moskiewskich przez jedną z referentek.

Jedną z atrakcji sesji było uroczyste otwarcie budynku zabytkowej wikarówki z Kuleszy Kościelnych (z 1884 roku), w której znalazły miejsce eksponaty związane z życiem i działalnością naukową ks. Krzysztofa Kluka, wspaniała kolekcja minerałów ofiarowana do zbiorów Muzeum Rolnictwa przez prof. Jana Parafiniuka z Warszawy (która ma się stać zalążkiem większego zbioru) oraz pokazano kancelarię parafialną i mieszkanie proboszcza wiejskiego z początku XX stulecia.

Za rok, jeżeli okoliczności na to pozwolą, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka oraz Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu planują organizację kolejnej sesji naukowej. Jej tematyka jest jeszcze nieznana, ale na pewno będzie związana z Podlasiem i Mazowszem oraz jej wybitnymi mieszkańcami, którzy swoją pracą i działalnością naukową wpisali się na stałe do skarbnicy narodowego i ogólnoeuropejskiego dziedzictwa.

źródło: www.muzeumrolnictwa.pl

 
Ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę

Ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę

Ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę

Ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę

Ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę

Ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę

fot. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl