buy medication online
 
Sesja naukowa "Zabytki Podlasia" Drukuj
16.09.2011.

 Sesja "Zabytki Podlasia"

Sesja naukowa "Zabytki Podlasia" zgromadziła w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu historyków, konserwatorów i ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz ochrony zabytków na Podlasiu.

Sesja dedykowana była Wiesławie Szymańskiej (1954-2007), która w latach 1991-1998 roku była Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łomży, po reformie administracyjnej od 2001 do 2003 roku pełniła obowiązki Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, a od 2003 roku kierowała łomżyńską Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Współpracownicy i przyjaciele Wiesławy Szymańskiej wspominajac Ją w pierwszej części sesji, podkreślali, że ochrona zabytków była Jej pasją, a w oparciu o jej wiedzę i doświadczenie prowadzonych było wiele prac konserwatorskich w Łomży, Ciechanowcu i innych miejscowościach Podlasia. Wiele czasu poświęciła sprawom muzeów, zasiadając w Radzie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, współpracowała też z towarzystwami naukowymi i regionalnymi np. Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej czy Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów.

W drugiej części  można było wysłuchać referatów dotyczących m.in.: „Architektury pierwszych lat po II wojnie światowej na Podlasiu”, „Rejestru zabytków województwa łomżyńskiego 1975-1998”, „Fortyfikacji XIX i XX wieku w województwie podlaskim” czy poznać „Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu”.

Niezwykle ważnym wydaje się promocja ochrony zabytków i osób tym się zajmujących. Zabytki, miejsca o znaczeniu historycznym oraz środowiska kulturowe są zasobami nieodnawialnymi, więc gospodarowanie nimi musi opierać się na długoterminowej perspektywie, by obecne i przyszłe pokolenia mogły czerpać korzyści z ochrony i aktywnego korzystania z tego kulturowego dziedzictwa. A tymczasem, powoli, ale systematycznie, zanika tradycyjny krajobraz kulturowy wsi podlaskiej. Tylko w Gminie Ciechanowiec w ciągu ostatniej dekady zniknęło 30% zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków - zostały rozebrane lub zmodernizowane w taki sposób, że utraciły swój zabytkowy charakter.

Organizatorzy: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka planują pod koniec roku wydać materiały z sesji.

         
Sesja "Zabytki Podlasia"
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl