buy medication online
 
XLI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
25.06.2010.


W czasie XLI sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami.

W tym czasie: został rozstrzygnięty przetarg na docieplenie elewacji i dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu; trwa procedura odwoławcza w sprawie rozstrzygnięcia  przetargu na modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu; w pogrzebie zmarłego Honorowego Obywatela Ciechanowca Huberta Ressa wzięła udział 3 osobowa delegacja; Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich umorzyła postępowanie w sprawie zwrotu Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie działki przy ul. Uszyńskiej; został przekazany plac budowy spółce wykonującej remont mostu w Ciechanowcu - uruchomienie przeprawy pontonowej nastąpi ok. 2 lipca,  dwukrotnie zawieziono do gminy Słubice w pow. płockim, gdzie  zalanych zostało 400 gospodarstw, dary dla powodzian: żywność, wodę, środki czystości, a teraz, gdy powodzianie wracają do swych domów, potrzebna będzie pasza i siano dla zwierząt; p.o. Sekretarz Gminy została Agnieszka Uszyńska posiadająca wykształcenie wyższe, tytuł licencjata w zakresie zarządzania, tytuł magistra ekonomii oraz studia podyplomowe z prawa w administracji samorządowej, prezes Stowarzyszenia "Tutor"; ukończono pierwszy etap prac na placu Jana Pawła II, a szykując się do drugiego etapu uzgodniono zakres budowlany  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a trwa oczekiwanie na jego zgodę na wycinkę drzew; na ul. Polskiej zakończono prace i ponownie uzgadniano kwestie ruchu - po uzyskaniu zgody Policji, na ul. Polską ma powrócić ruch dwukierunkowy; trwają prace przy świetlicy w Radziszewie-Królach; rozpoczynają się prace na naszych "schetynówkach" przez wieś Czaje-Bagno, Tworkowice i Koce-Basie – Winna-Poświętna; trwają prace na żwirówce Koce-Basie - Kostry; trwa przetarg na wykonanie żwirówki na odcinku Antonin - Sówka; Orkiestra Dęta COKiS uczestniczyła w obchodach Dni Polskich w Kiejdanach na Litwie. Na zakończenie sprawozdania Burmistrz zaprosił na festyn "Wianki na Nurcu 2010", który w tym roku połączony jest z imprezami promującymi Lokalną Grupę Działania "Kraina Bobra" i projekt "Razem dla Polski Wschodniej", którego koordynatorem jest nasza gmina. W piątek przed festynem odbędzie się konferencja rozpoczynająca projekt Razem dla Polski Wschodniej.

W odpowiedzi na interpelacje radnych Burmistrz wyjaśniał m.in. sprawy dotyczące: zaawansowania prac przy sporządzaniu projektów kanalizacji na "Polkach"; wykupów działek na ul. Szkolnej i Wierzbowej; wniosku w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa ul. Spółdzielczej, Wspólnej i terenu cmentarza ewangelickiego; sporządzenia nowej dokumentacji dotyczącej modernizacji ul. Pińczowskiej; sporządzenia dokumentacji na wykonanie nawierzchni ul. Wierzbowej (gdy zostanie wykonana kanalizacja).

Radni podjęli uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Winna-Poświętna, zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz uznali za niezasadną skargę T. Bagińskiego na działalność Burmistrza.
          


XLI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XLI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XLI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl