buy medication online
Komisje konkursowe Drukuj
 
Zaproszenie do składania kandydatur do udziału w komisjach konkursowych

Zapraszamy do składania kandydatur do udziału w komisjach konkursowych, które powoływane są w celu oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie bądź powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec.
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji.
 
Do udziału w komisji zostaną wybrane osoby, które nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie ofert, do oceny których powołana zostaje komisja. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej zadecyduje Burmistrz Ciehanowca w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można dokonać osobiście w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, piętro II, pok. 22 (w godzinach pracy Urzędu).
 
 

Komisje konkursowe w 2018 roku:
 
 
 
− Regulamin 2018 rok (aktualny)

Pliki do pobrania:
Zarządzenie
 
----------------
 
Komisje konkursowe w 2017 roku:

 •  
  - posiedzenie komisji odbędzie się 18 kwietnia 2017 r. o godz. 8.00 w pok. nr 26 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
   
   
   
   
  Komisje konkursowe w 2016 roku:


 •  
 •  Komisje konkursowe w 2015 roku:

    • Komisje konkursowe w 2014 roku:

 • Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu   - konkurs ogłoszony 14 listopada 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu


 • Komisja konkursowa z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu  - konkurs ogłoszony 19 września 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca

 • Komisja konkursowa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 24 kwietnia 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 26 maja 2014 r. o godz. 14.00 w pok. nr 26 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku, z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 13 stycznia 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 17 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisje konkursowe w 2013 roku:


 • Komisja konkursowa w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 19 listopada 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 8 maja 2013 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku  - konkurs ogłoszony 11 lutego 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 marca 2013 r. o godz. 13.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
   

  Komisje konkursowe w 2012 roku:

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku oraz w sferze kultury w 2012 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2012 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 15 maja 2012 roku o godz. 10.30  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2012 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 15 maja 2012 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu


  Komisje konkursowe w 2011 roku:

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 4 kwietnia 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 11 maja 2011 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 4 kwietnia 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 maja 2011 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 marca 2011 roku o godz. 16.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 18 marca 2011 roku o godz. 14.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 marca 2011 roku o godz. 14.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisje konkursowe w 2010 roku:

  Komisja do oceny konkursu ogłoszonego 11 sierpnia 2010 roku 

 • Komisje do oceny konkursów ogłoszonych 24 kwietnia 2010 roku 

 •  
  levitra bitcoin buy

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd

  System Informacji Przestrzennej

  Informacja Turystyczna 

  Projekty unijne

  Projekty unijne

  COKiS


  Wydarzenia kulturalne
  wszystkie »»     

  ciechanowiec.plciechanowiec.pl