buy medication online
 
Witaj szkoło, witajcie zmiany! Drukuj
02.09.2009.
  
Nowy rok szkolny 2009/2010 przynosi nowe zmiany w systemie edukacji. We wrześniu tego roku w szkole będą uczyć się sześciolatki jednak o posłaniu ich do szkoły zadecydują rodzice, jednak od 1 września 2012 roku stanie się to już obowiązkowe.

Pierwszoklasiści w szkołach podstawowych i gimnazjum będą podlegać nowej podstawie programowania nauczania, która z roku na rok ma objąć wszystkie klasy. Dodatkowo zmiany czekają uczniów podstawówek i gimnazjów, którzy będą mieli cztery godziny wychowania fizycznego w tygodniu, w tym dwie godziny ogólnych zajęć w szkole i dwie godziny z dyscypliny wybieranej przez uczniów i dostosowanej do możliwości szkoły.

Od tego roku szkolnego gimnazjaliści obowiązkowo będą uczyć się drugiego języka obcego. Starsze klasy gimnazjalne i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie będą już uczęszczać na zajęcia pod nazwą przysposobienie obronne tylko na „edukacja dla bezpieczeństwa”. Zmiana ta niesie za sobą więcej tematyki z zakresu ratownictwa a mniej z obronności.

Duża zmiana czeka maturzystów, gdyż poza pisemnym egzaminem z języka polskiego i języka obcego nowożytnego czeka ich także obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzyści, którzy myślą o dobrych uczelniach mogą zdawać pisemnie egzamin aż z sześciu przedmiotów.

Zmiany nastąpiły nie tylko w systemie edukacji. Niektóre z budynków szkół w Gminie Ciechanowiec podczas wakacji były remontowane zarówno z zewnątrz jak i w wewnątrz. Odnowiono elewację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz w internacie podlegającym pod tę placówkę, a w szkołach podstawowych między innymi: wymieniono okna i podłogi, a także położono panele wyciszające na jednym z korytarzy ciechanowieckiej szkoły podstawowej.

Szkoły postarały się także, aby w nowym roku szkolnym pozyskać dodatkowe fundusze unijne zapewniające lepszy rozwój dzieci. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu i Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym pozyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tych projektów uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych m.in. z języka angielskiego. Natomiast do końca tego roku szkolnego działać będzie projekt „Pomóżmy małym dzieciom w Gminie Ciechanowiec - ośrodki wychowania przedszkolnego”, którym objęte są dzieci z zespołów przedszkolnych w Łempicach i Radziszewie Starym.


Dane statystyczne ze szkół z terenu Gminy Ciechanowiec:

Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu:
— 448 uczniów, w tym 66 uczniów w zerówkach,
— 43 nauczycieli, w tym: 27 nauczycieli dyplomowanych, 12 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 stażysta.

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym:
— 42 uczniów, w tym 5 uczniów w zerówkach i 12 dzieci w zespole przedszkolnym,
— 9 nauczycieli, w tym: 5 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany, 3 kontraktowych.

Szkoła Podstawowa w Łempicach:
— 53 uczniów, w tym 7 uczniów w zerówkach i 15 dzieci w zespole przedszkolnym,
— 10 nauczycieli, w tym: 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 stażysta.

Szkoła Podstawowa w Kocach-Schabach:
— 35 uczniów, w tym 8 uczniów w zerówkach i 5 dzieci w zespole przedszkolnym,
— 7 nauczycieli, w tym: 6 nauczycieli mianowanych, 1 kontraktowy.

Gimnazjum w Ciechanowcu:
— 328uczniów,
— 36 nauczycieli (1 urlopowany), w tym: 19 nauczycieli dyplomowanych, 13 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 stażysta.


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu:
— 824 uczniów, w tym: 331 w Liceum Ogólnokształcącym, 72 w Technikum, 126 w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 295 uczniów w szkołach dla dorosłych i w Szkole Policealnej,
— 52 nauczycieli, w tym: 19 nauczycieli dyplomowanych, 8 mianowanych, 19 kontraktowych i 6 stażystów.


Kalendarz roku szkolnego 2009/2010:

— zimowa przerwa świąteczna: 2331 grudnia 2009 r.
— ferie zimowe: 25 stycznia - 7 lutego 2010 r.
— wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2010 r.

Terminy egzaminów:

— Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
8 kwietnia 2010 r.
— Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
27 – 29 kwietnia 2010 r.
— Egzamin maturalny: część ustna i pisemna
4 – 28 maja 2010 r. (początek 4 maja 2010 r.)
—  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2010 roku 
— ferie letnie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2010 roku.
 
Witaj szkoło, witajcie zmiany!

Witaj szkoło, witajcie zmiany!

Witaj szkoło, witajcie zmiany! 

Witaj szkoło, witajcie zmiany!

Witaj szkoło, witajcie zmiany!

Witaj szkoło, witajcie zmiany!
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl