buy medication online
 
Stary - nowy Zarząd Koła wędkarskiego "Jazgarz" Drukuj
21.01.2009.

18 stycznia 2009 roku członkowie Koła wędkarskiego “Jazgarz” spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Członkowie ustępującego Zarządu Koła przedstawili sprawozdania z działalności w 2008 roku. W tym czasie Koło powiększyło się o 85 nowych członków, w tym 39 uczniów Szkółki Wędkarskiej. Szkółka działa w 5 szkołach, w których przeprowadzane jest szkolenie kandydatów na wędkarzy, kończące się egzaminem i wręczeniem karty wędkarskiej. W szkołach został przeprowadzony konkurs plastyczny promujący wędkarstwo i ekologię. Zgodnie z tradycją zorganizowane zostały zawody spinningowe i spławikowe w Ciechanowcu i udzielono pomocy w organizacji zawodów wędkarskich w Nurze. Członkowie Koła dwukrotnie brali udział w okręgowych zawodach wędkarskich. W 2008 roku wody podległe Kołu wędkarskiemu “Jazgarz” zostały zarybione za sumę 55 tys. zł linem, karasiem, sumem, sandaczem, szczupakiem, węgorzem, jaziem, kleniem i karpiem.
   
Społeczna Straż Wędkarska nadal pełniła swoja służbę odbywając 75 patroli, w tym 39 wraz z Policją a 2 z Państwową Strażą Rybacką. Kontrolowano wody Bugu i Nurca oraz zbiorniki wodne w Szepietowie i Wysokiem Mazowieckiem, sprawdzano nielegalne wysypiska nad rzeką, kąpieliska i 365 wędkarzy (55 udzielono pouczeń). Straż zlikwidowała 13 nielegalnych sieci, 3 agregaty prądotwórcze, 8 przegród i 10 innych urządzeń kłusowniczych, 4 sprawy skierowano do prokuratury.
   
Po wysłuchaniu sprawozdań, uczestnicy walnego zebrania udzielili absolutorium wszystkim członkom ustępujących władz i, ponieważ ocena ich działalności była pozytywna, wybrali na następną kadencję: Krzysztofa Kobryniaka (prezes), Tadeusza Parzonkę (zastępca prezesa), Witolda Dąbrowskiego (skarbnik), Krzysztofa Pietrzaka (sekretarz), Henryka Ziółkowskiego (gospodarz Koła), Jana Łukasiuka, Wiesława Niewiarowskiego i Mirosława Chojnowskiego (komisja rewizyjna), Andrzeja Wilkowskiego, Jerzego Bożka i Krzysztofa Brusia (sąd koleżeński).
   
Wędkarze planują kontynuować współpracę z Zarządem Okręgu Mazowieckiego PZW, Policją, Państwową Strażą Rybacką, Burmistrzem Ciechanowca, Starostą Wysokomazowieckim i szkołami. Pragną zorganizować wspólny wyjazd na dalsze łowisko, zwiększyć udział w zawodach okręgowych i zorganizować jeszcze jedne zawody wędkarskie na własnych łowiskach. Straż ma zwiększyć zainteresowanie funkcjonowaniem tam na Nurcu w Kuczynie, Ciechanowcu i Kostrach-Podsędkowiętach i kontynuować walkę z kłusownictwem.
   
Obecny na zebraniu Burmistrz Ciechanowca odpowiadał na pytania wędkarzy. W sprawie mostu od dwóch lat prowadzone są rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg, który robił badania nośności (wypadły pozytywnie) a w tym roku ma opracować projekt remontu, który zostanie zrealizowany w roku następnym. Nad ciechanowieckim zalewem prowadzona jest wycinka topól, które najbardziej zanieczyszczają jego wody. Jesienią dokonano nasadzeń nowych drzew: brzóz, świerków pospolitych i serbskich. Zostało przeprowadzone badanie zalewu, które stwierdziło półmetrową warstwę mułu zalegającą na dnie. Planowane jest oczyszczenie i pogłębienie zalewu (w odległości 10 m od brzegu na głębokość ok. 4 m) przy pomocy refulera, dzięki czemu nie będzie konieczności osuszania zalewu. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zadeklarował 190 tys. zł i 190 tys. zabezpieczone jest w budżecie Gminy Ciechanowiec. Trwają jeszcze rozmowy z innymi instytucjami, które mogłyby współfinansować te prace. Jeśli tylko znajdą się pieniądze, zostanie dokończony deptak wokół zalewu. Będzie sprawdzana możliwość (i koszt) wykonania wiszącej kładki pieszej łączącej brzegi Nurca.
   
Na zebraniu zabierał głos także członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW Waldemar Borowy, który informował o pozytywnej ocenie ciechanowieckiego koła przez władze okręgu, przypominał o konieczności prowadzenia rejestrów połowów wędkarskich i wręczył Andrzejowi Wilkowskiemu Srebrną Odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego.  

Stary - nowy Zarząd Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Stary - nowy Zarząd Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Stary - nowy Zarząd Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Stary - nowy Zarząd Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Stary - nowy Zarząd Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Stary - nowy Zarząd Koła wędkarskiego "Jazgarz"

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl