buy medication online
 
XIX Sesja Rady Miejskiej Drukuj
26.08.2008.

XIX posiedzenie Rady Miejskiej rozpoczęła się nietypowo – od wręczenia dyplomów i upominków laureatom konkursu “Wzorowa Posesja 2008”: Danucie i Włodzimierzowi Wilkowskim z Kozarzy, Ludwikowi Łuniewskiemu z Ciechanowca i Marii Koc z Koców-Basi.
   
Przed przyjęciem porządku obrad, radni i goście obecni na sali, wysłuchali pracowników Nadleśnictwa Rudka: Inżyniera Nadzoru Obrębu Szepietowo Tadeusza Zawistowskiego i leśniczego Witolda Lipskiego z Leśnictwa Ciechanowiec, którzy przedstawili aktualną sytuację prawną i formy pomocy na jaką mogą liczyć poszkodowani przez wichurę z 16 sierpnia. Osoby, które będą chciały wystąpić o pomoc finansową (jeśli zostanie ona uruchomiona) muszą dokonać inwentaryzacji szkód pod względem powierzchni i zadbać o cechowanie drewna (pracownicy Leśnictwa będą wyceniali drewno i wystawiali zaświadczenia o szkodzie). Leśnicy zaapelowali do właścicieli o zachowanie przepisów BHP przy uprzątaniu zniszczonych powierzchni, gdyż właśnie przy tego typu pracach notuje się groźne wypadki.
   
Drugą sprawą przedstawioną poza porządkiem obrad była deklaracja przedstawiciela SN Group sp. z o.o. z Białegostoku. SN Group proponuje wybudowanie w Ciechanowcu Termalnego Parku Rozrywek Wodnych z kompleksem hotelowym i prosi o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań zasobów wód geotermalnych, które są niezbędne dla stwierdzenia opłacalności projektu.
   
Zasadnicza część obrad Rady Miejskiej rozpoczęła się po przyjęciu porządku obrad, protokołu z poprzedniej sesji i przedstawieniu interpelacji radnych. Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami: zakończono remont dachu Urzędu Miejskiego i wykonano elewacje, wymieniono dach na remizie OSP Winna-Chroły, remont wnętrza remizy OSP Ciechanowiec, remont elewacji Gimnazjum w Ciechanowcu, remont korytarza i sali komputerowej w Społecznej Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach. W tym czasie rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska “Orlik 2012”; gmina otrzymała 275 tys. zł. dotacji na kontynuację przez najbliższe dwa lata działalności „Klubów Przedszkolaka na wsi” oraz odbyły się obchody 100-lecia OSP w Ciechanowcu. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem poinformowało, że w tym roku nie są planowane modernizacje dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy (np. ul. Uszyńska i droga Pełch – Wojtkowice). W czasie wichury 16 sierpnia zniszczeniu uległy dachy na 3 budynkach mieszkalnych (straty oszacowano na 44 tys. zł.) - właściciele uzyskali już pierwszą część dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego. Urząd Miejski deklaruje pomoc przy inwentaryzacji strat poniesionych w lasach i budynkach gospodarczych.
   
Po wysłuchaniu sprawozdania radni podjęli uchwały w sprawach: procedury uchwalania budżetu gmin oraz określania rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu; zmian w budżecie gminy na 2008 rok; zaciągnięcia pożyczki długoterminowej; wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację; wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu; zmian w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec”; zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec; ustanowienia flagi Gminy Ciechanowiec; wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie „weksla in blanco” oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
   
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sprawy różne zakończyły posiedzenie.


XIX Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl