buy medication online
 
Konsultacje społeczne planów rozwojowych gminy Drukuj
15.04.2008.

W piątek i sobotę na terenie obu ciechanowieckich osiedli zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec” i „Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec do roku 2020”.
   
Na spotkaniach nie zgłoszono żadnych poważnych zastrzeżeń do treści dokumentów, uwagi co do stylistyki, dotyczyły fragmentów, które są cytatami z dokumentów wyższego rzędu. Nie pojawiły się także propozycje nowych zadań, które należy zapisać w dokumentach strategicznych.
   
Uczestnicy spotkań prosili natomiast o wyjaśnienie niektórych zapisów zawartych w dokumentach. Podnoszone były sprawy remontów ulic: Uszyńskiej, Szkolnej, Wąskiej, Szerokiej, 11 listopada, Kościuszki, Świętojańskiej itd. Poruszano problem kanalizacji (kolektor na ul. Wspólnej) i zwodociągowania gminy. Rozmawiano na temat planów stworzenia strefy gospodarczej, budowy mieszkań komunalnych, problemów związanych z zakończeniem w 2008 roku działalności wysypiska i mówiono o konieczności likwidacji dzikich wysypisk oraz o potrzebie edukacji społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i ochrony środowiska.
   
W odpowiedzi na pytanie o realność zapisanej w „Strategii” gazyfikacji gminy, Burmistrz poinformował o nowej możliwości jaka pojawiła się w ostatnich dniach - zaistniała szansa przedłużenia projektowanego gazociągu od miejscowości Andrzejewo, poprzez Boguty do Ciechanowca. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron.
   
Spotkania konsultacyjne zostały wykorzystane przez uczestników do podzielenia się bieżącymi problemami – sprawą czyszczenia zalewu, niedostatkiem koszy na śmieci, potrzebą wybudowania sanitariatów miejskich, tarasowaniem ulic przez parkujące samochody i prośbą o nadanie nazwy uliczce łączącej ulice: Ralkową, Uszyńską, Mogilną i Świerkową.
   
Mieszkańcy Ciechanowca kilkakrotnie w swoich wypowiedziach nawiązywali do sytuacji panującej w Radzie Miejskiej. Wyrażając swoje niezadowolenie i zaniepokojenie konfliktem, skierowali do radnych przypomnienie przysłowia: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
   
Konsultacji został także poddany powstający właśnie „Plan odnowy miejscowości Ciechanowiec” – uczestnicy spotkania zgodzili się na zaproponowane uszeregowanie problemów Ciechanowca, tak więc pierwszym zadaniem inwestycyjnym zawartym w planie będzie przystosowanie synagogi do funkcji siedziby centrum kultury.

        
Konsultacje społeczne planów rozwojowych gminy

Konsultacje społeczne planów rozwojowych gminy

Konsultacje społeczne planów rozwojowych gminy

Konsultacje społeczne planów rozwojowych gminy
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl